Jak dzis zadbac o nasze srodowisko i co zrobic z zlymi odpadami?

Roboty budowlane, w tym zwłaszcza remont, budowa i rozbiórka są nieodłącznie związane z powstaniem poremontowych odpadów, które powinny być w odpowiedni sposób składowane, a a po zakończeniu prac dostarczone we właściwe miejsce. Odpady pobudowlane pozostają bardzo wartościowym surowcem wtórnym obejmującym zwłaszcza gruz z betonu oraz ceglane i ceramiczne kruszywo. Muszą być one przechowywane w przystosowanych do tego kontenerach. Kontenery powinny być dostarczone, a następnie odebrane przez profesjonalną firmę. W razie, gdy zaplanowany remont jest mało pracochłonny i ilość śmieci pobudowlanych nie stwarza konieczności używania kontenerów, gruz powinien być gromadzony w odpowiednich workach. Gruz powinien być przekazany do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela remontowanej budowli. Niemniej w przypadku, gdy prace remontowe są rozległe, a możliwa do uzyskania ilość pobudowlanych odpadów jest raczej duża, warto przemyśleć wynajem kontenerów. Obecnie wśród polskich firm funkcjonuje dużo małych i średnich przedsiębiorstw, które zajęły się wynajmowaniem, a także sprzedażą i produkcją kontenerów. Mogą one mieć charakter biurowy, magazynowy, socjalny lub sanitarny. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się modułowe kontenery wyróżniające się pod względem funkcjonalności, wyglądu i bardzo wysokiej jakości. Kontenery na poremontowe odpady powinny posiadać pojemność równą około 1,5 – 8 metrów sześciennych, jeżeli będą one wykorzystane na beton, ziemię, gruz i inne ciężkie odpady. W przypadku lżejszych śmieci mimo wszystko lepiej sprawdzą się kontenery o nieco większej pojemności. Wynika to z tego, że dość lekkie, poremontowe odpady w rzeczywistości mogą mieć większe rozmiary bądź objętość, np. wełna mineralna, gipsowo – kartonowe płyty, polistyren ekstrudowany. Podmioty jakie trudnią się wynajmowaniem, produkowaniem i sprzedażą kontenerów mogą świadczyć również usługi o dodatkowym charakterze, między innymi odbiór gruzu i innych poremontowych odpadów. Właściciel nieruchomości, który chce skorzystać z takiej usługi musi skontaktować się z firmą telefonicznie. Wynajem kontenerów z reguły przebiega w taki sposób, że kontenery są transportowane przez firmę do określonego miejsca i na ustalony czas. Po upływie ustalonego terminu są one odbierane wraz z odpadami, które są wywożone do właściwego miejsca. Właściciel nieruchomości może zażądać wystawienia dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów.